חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

שוחד דברים

איסור לדיין לקבל מבעל דין כל דבר הנעשה לטובתו - כתובות קה, כ

אסור לדיין לקבל שוחד, ונאסרה לא רק קבלת כסף או שווה כסף, אלא גם קבלת כל דבר, ואפילו דבר של מה בכך, שעושה בעל דין לטובת הדיין.
למשל, אריסו של ר' ישמעאל היה רגיל להביא לו בכל ערב שבת סל פירות מפרדסו של ר' ישמעאל. פעם אחת הביא לו את הפירות ביום חמישי.
כששאלו ר' ישמעאל מה ראה להקדים להביא לו את הפירות? השיב האריס, שיש לו דין היום, וביקש לנצל את ההזדמנות ולהביא את הפירות כבר עתה.
ר' ישמעאל לא קיבל את הפירות, ואמר לאריס, שהוא פוסל עצמו מלהיות דיין באותו דין.
אף באותו מעשה פעוט של האריס, ראה ר' ישמעאל שוחד דברים, ולכן פסל את עצמו מלשבת בדין.


מקור הערך: פרופ' נחום רקובר, ניבי תלמוד, ספרית המשפט העברי תשנ"א

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן