חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

שומא - הדר לעולם

זכאות הלווה להחזר נכסיו שניתנו למלווה בעת פירעון - בבא מציעא טז, ב

בית דין ששמו את נכסי הלווה, והעבירו את הנכסים למלווה כפירעון החוב - הלווה זכאי בכל עת, ואפילו אם חלף זמן רב, להשיב את ההלוואה ולקבל חזרה את הנכסים שניתנו למלווה.

מקור לזה הוא מה שנאמר בתורה:
"ועשית הישר והטוב" (דברים ו, יח)
ועל זה סמכו חכמים לחייב את המלווה שקיבל את הנכסים בחובו, שיחזיר אותם, כשיכול הלווה לשלם לו מעות. זהו ה"טוב" שהוא חייב לעשותו, שהרי הוא עצמו אינו צריך דווקא את הנכסים שקיבל.


מקור הערך: פרופ' נחום רקובר, ניבי תלמוד, ספרית המשפט העברי תשנ"א

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן