חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

שומר שמסר לשומר

שומר שמסר חפץ שהיה עליו לשומרו לשומר אחר - בבא מציעא לו, א

שומר שקיבל חפץ לשמור עליו, ומסר אותו לשומר אחר. נחלקו האמוראים מה דינו של שומר שמסר לשומר:
דעת רב היא, שהוא פטור, כיוון שסוף סוף החפץ נשאר אצל השומר. לדעתו, אף שומר שכר שמסר לשומר חינם פטור, משום ששומר חינם אף הוא כגדר שומר.
לדעת ר' יוחנן, אף אם העלה את רמת השמירה הוא חייב, מפני שהמפקיד יכול לטעון: "אין רצוני שיהא פקדוני ביד אחר", או משום שרק על שבועת השומר הראשון שהוא הפקיד אצלו הוא סומך, ולא על שבועת השומר השני שאין הבעלים רגילים להפקיד אצלו ולהאמין לו.


מקור הערך: פרופ' נחום רקובר, ניבי תלמוד, ספרית המשפט העברי תשנ"א

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן