חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

שורת הדין

המצב החוקי, התנהגות לפי החוק המדוייק בלא סטיות

המצב החוקי כפי שהוא, בלא סטייה לכאן או לכאן. (גיטין מ, ב)
לפעמים אף על פי שלפי שורת הדין צריך לנהוג בדרך מסוימת, נוטים משורת הדין בשל נסיבות מיוחדות, או בשל שיקולים מיוחדים.

למשל, עבד שבעליו עשהו משכון לחוב שחב למלווהו, ואחר כך שחרר אותו בעליו. לפי שורת הדין, אין העבד חייב כלום למלווה, מפני שהפקיע אותו השחרור מידי השעבוד. אף על פי כן, "מפני תיקון העולם" - שמא ימצאנו המלווה בשוק, ויאמר לו: "עבדי אתה, שנעשית לי משכון לחובי", כופין את המלווה לשחרר את העבד מן הזכות שיש לו עליו, והעבד מפצה את המלווה כשיעור דמיו, או כשיעור החוב שלשמו עשאוהו משכון.


מקור הערך: פרופ' נחום רקובר, ניבי תלמוד, ספרית המשפט העברי תשנ"א

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןערכים קרובים
לפנים משורת הדין
תיקון העולם