חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

שטר אמנה

שטר חוב שנתן הלווה למלווה מראש, לפני שקיבל ממנו הלוואה, במגמה לקבל ממנו הלוואה כל אימת שיזדקק לכסף - כתובות יט, א

השטר נקרא שטר אמנה, משום שהוא ניתן מתוך אמון הלווה במלווה, שלא יתבע ממנו באמצעות השטר שבידיו, אלא אם כן ילווהו.
על שטר זה נאמר בתלמוד:
"אסור לו לאדם, שישהה שטר אמנה בתוך ביתו",
וזאת מפני שקודם שהתבצעה ההלוואה, אין אמת במה שכתוב בשטר זה.

מקור הערך: פרופ' נחום רקובר, ניבי תלמוד, ספרית המשפט העברי תשנ"א


הערות לערך:
שם המעיר: צבי שמשוני
הערה: קיים פירוש אחר לשטר אמנה. שטר פיקטיבי בדומה לשטר פסים אלא שניתן למטרה הפוכה מתוך אינטרס של הלווה להיראות עני - ראה תוספות רי"ד כתובות יט, ב.
ברור שיש קושי בהצעה זו שיוצרת בידול בין שני שטרות דומים מאוד, כאשר ההבדל הוא רק מי היוזם של השטר.
מקור ההערה: אישי


יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן
ערכים קרובים
שטר - אפסירא דארעא הוא
שטר העומד לגבות - כגבוי דמי
שטר כיס
שטר פסים
שטר שאין בו אחריות
שטרא - כיון דלגוביינא קאי, מיזהר זהיר ביה
שטרות העולים בערכאות של עכו"ם
שטרי פסיקתא
שטרך בידי - מאי בעי?
לווה ומלווה
שטרות