חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

שטר - אפסירא דארעא הוא

השטר הוא הרסן של הקרקע - קידושין כז, א

וכמו הרסן שקושרים בצוואר הבהמה להנהיגה, כך רואים את שטר המכר שנכתב על קרקע פלונית כאילו הוא קשור ומונח על גבי אותה קרקע, ולכן בשעה שהחזיק הלוקח בקרקע, נקנה לו השטר בכל מקום שהוא, אף אם לא אמר לו המוכר במפורש: "קנה אגב קרקע".

מקור הערך: פרופ' נחום רקובר, ניבי תלמוד, ספרית המשפט העברי תשנ"א

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן
ערכים קרובים
שטר אמנה
שטר העומד לגבות - כגבוי דמי
שטר כיס
שטר פסים
שטר שאין בו אחריות
שטרא - כיון דלגוביינא קאי, מיזהר זהיר ביה
שטרות העולים בערכאות של עכו"ם
שטרי פסיקתא
שטרך בידי - מאי בעי?
לווה ומלווה
שטרות