חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

שטר העומד לגבות - כגבוי דמי

מלווה המחזיק בשטר כשר שיש בו שעבוד קרקעות - יבמות לח, ב

נחשב כאילו מחזיק בנכסים שיכול לגבות על ידי השטר, ונחשב מוחזק יותר מן הלווה. זו דעת בית שמאי.
לעומתם, סוברים בית הילל, ששטר העומד להיגבות אינו כגבוי, ולכן הנכסים הם לעת עתה ברשות הלווה.


מקור הערך: פרופ' נחום רקובר, ניבי תלמוד, ספרית המשפט העברי תשנ"א

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן
ערכים קרובים
שטר - אפסירא דארעא הוא
שטר אמנה
שטר כיס
שטר פסים
שטר שאין בו אחריות
שטרא - כיון דלגוביינא קאי, מיזהר זהיר ביה
שטרות העולים בערכאות של עכו"ם
שטרי פסיקתא
שטרך בידי - מאי בעי?
לווה ומלווה
שטרות