חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

שטר פסים

שטר חוב פיקטיבי, שניתן לאדם שלא הלווה כסף, כדי שיצא עליו קול שהוא מלווה כסף, ויחשבו הבריות שהוא בעל הון - כתובות יט, ב

בתלמוד הירושלמי נקרא שטר זה "שטר פיסיטים" (כתובות, פרק ב, הלכה ג), ובעל "הערוך" פירש, שמובנו בלשון יוון אמונה, וכשנותן אותו ה"לווה" ל"מלווה", הוא סומך עליו שלא יבוא לגבות ממנו את השטר.

מקור הערך: פרופ' נחום רקובר, ניבי תלמוד, ספרית המשפט העברי תשנ"א

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן
ערכים קרובים
שטר - אפסירא דארעא הוא
שטר אמנה
שטר העומד לגבות - כגבוי דמי
שטר שאין בו אחריות
שטרא - כיון דלגוביינא קאי, מיזהר זהיר ביה
שטרות העולים בערכאות של עכו"ם
שטרי פסיקתא
שטרך בידי - מאי בעי?
לווה ומלווה
שטרות