חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

שטרא - כיון דלגוביינא קאי, מיזהר זהיר ביה

בעל שטר על משכון נזהר שלא לאבדו, כיוון שרק בעזרתו יכול המחזיק בו לגבות את המשכון או את המלווה - בבא מציעא קי, א

לעיקרון זה משמעות במקרה הבא:
לווה משכן למלווה קרקע שלו. לאחר שחלפו שלוש שנים - טען המלווה שהמשכנתא הייתה לחמש שנים, והלווה אומר שהייתה לשלוש שנים.
אמר הלווה למלווה:
"הבא לי שטרך, ונראה מה כתוב בו",
והמלווה משיב:
"השטר אבד לי".
יש מי שאומר, שהמלווה אינו נאמן, וזאת מפני ששטר כזה, שרק באמצעותו ניתן לגבות את הכסף שהלווה, דרך בני אדם לשמור עליו היטב, ואין סביר שאבד שטר זה, אלא יש לחשוש, שהמלווה מחביא את השטר, כדי לאכול מתנובת השדה שנתיים נוספות.

שטרא מזכי לבי תרי הוא?
פסחים עח, א

האם שטר יכול לזכות גם את התובע וגם את הנתבע?!
ביטוי זה מופיע להבעת תמיהה על דבר בעל משמעויות סותרות.


מקור הערך: פרופ' נחום רקובר, ניבי תלמוד, ספרית המשפט העברי תשנ"א

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן
ערכים קרובים
שטר - אפסירא דארעא הוא
שטר אמנה
שטר העומד לגבות - כגבוי דמי
שטר כיס
שטר פסים
שטר שאין בו אחריות
שטרות העולים בערכאות של עכו"ם
שטרי פסיקתא
שטרך בידי - מאי בעי?
שטרות