חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

שטרי פסיקתא

שטרות שמתחייבים בהם הורי החתן והכלה לתת לבניהם סכום מסוים כנדוניה - כתובות קב, ב

הלכה היא,
שכותבים שטר חוב ללווה אף על פי שאין המלווה עמו,
וכותבים שטר מכירה למוכר אף על פי שאין הקונה עמו,
ושובר על פירעון חוב למלווה אף על פי שאין הלווה עמו,
ושובר לאישה על פירעון כתובתה אף על פי שאין בעלה עמה.
הנימוק לכך הוא, שבשטרות אלה אין חשש לגרימת הפסד למישהו, פרט לזה שמבקש שיכתבו את השטר. לכן, אם הוא רוצה שיכתבו שטר, אין סיבה להתנגד לכך.
לעומת זאת, אין כותבים שטרי פסיקתא אלא בנוכחות שני הצדדים, ואין די בנוכחות צד אחד, משום שאם יכתבו את השטר בנוכחות צד אחד בלבד, עלול להיגרם הפסד לצד השני.


מקור הערך: פרופ' נחום רקובר, ניבי תלמוד, ספרית המשפט העברי תשנ"א

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן
ערכים קרובים
שטר - אפסירא דארעא הוא
שטר אמנה
שטר העומד לגבות - כגבוי דמי
שטר כיס
שטר פסים
שטר שאין בו אחריות
שטרא - כיון דלגוביינא קאי, מיזהר זהיר ביה
שטרות העולים בערכאות של עכו"ם
שטרך בידי - מאי בעי?
שטרות