חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

שטרך בידי - מאי בעי?

מה עושה שטרך בידי? - בבא בתרא ע, א

לווה הטוען טענת הגנה ואומר, שפרע את החוב למלווה, אומר לו המלווה: "אם פרעת את החוב, מדוע השטר אצלי?",
כלומר, עצם הימצאות השטר אצל המלווה, יש בה כדי לחזק את הטענה, שאמנם עדיין לא נפרע החוב, שכן אילו נפרע, ודאי היה הלווה נוטל את שטר החוב בחזרה.


מקור הערך: פרופ' נחום רקובר, ניבי תלמוד, ספרית המשפט העברי תשנ"א

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן
ערכים קרובים
שטר - אפסירא דארעא הוא
שטר אמנה
שטר העומד לגבות - כגבוי דמי
שטר כיס
שטר פסים
שטר שאין בו אחריות
שטרא - כיון דלגוביינא קאי, מיזהר זהיר ביה
שטרות העולים בערכאות של עכו"ם
שטרי פסיקתא