חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

שמא ילמדו הרמאין

הלכות שמתוכן עלולים הרמאים ללמוד לרמות יותר - בבא בתרא פט, ב

יש הלכות שלא כדאי ללמדן, כדי שלא ילמדו הרמאים מתוכן כיצד לרמות, ומתוך כך יבואו לרמות יותר. מאידך גיסא, חשוב להראות לרמאים, שתלמידי חכמים בקיאים במעשיהם, ויודעים את הדרכים שהם מרמים בהן, והדבר יוצר התלבטות אצל חכמים, אם לומר אותן הלכות אם לאו.
ספק כזה נוצר למשל לגבי ההלכות שקבעו חכמים בעניין מידות ומשקלות של הסוחר.


מקור הערך: פרופ' נחום רקובר, ניבי תלמוד, ספרית המשפט העברי תשנ"א

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן