חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

שעבודא דאורייתא

מדין תורה משועבדים נכסי הלווה למלווה - קידושין יג, ב

נכסי הלווה משתעבדים למלווה מדין תורה. התוצאה היא, שאם מת הלווה, גובה בעל חוב מהנכסים שירשו היורשים.
הרמב"ן מסביר, שמי שאומר שאין שעבודא דאורייתא, סבור שנכסי הלווה משתעבדים למלווה מדרבנן, וגובים מיורשי הלווה מדרבנן.
הש"ך (חושן משפט, סימן לט, ס"ק ב) מסביר, שמי שסובר שאין שעבודא דאורייתא, סבור שנכסי הלווה אינם משועבדים למלווה, וחיובו של הלווה לשלם נובע רק מהמצווה שיש בפריעת בעל חוב.


מקור הערך: פרופ' נחום רקובר, ניבי תלמוד, ספרית המשפט העברי תשנ"א

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןערכים קרובים
פריעת בעל חוב - מצוה