חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

תופס לבעל חוב במקום שחב לאחרים

תפיסת מיטלטלין של הלווה עבור בעל חוב, כשיש נושים נוספים לחייב

בבא מציעא י, א


התופס מיטלטלין של החייב עבור בעל חוב, כשהחייב חייב גם לאנשים אחרים.
הדין הוא, שהתפיסה אינה מועילה, כיוון שבתפיסה זו מונע התופס מבעלי חובות אחרים לגבות חובותיהם. הכלל נובע מכך שאפשר לזכות לאדם אף שלא בפניו, היינו אף מי שלא נעשה שליח על ידי פלוני יכול לזכות לו, אך אי אפשר ליצור חוב לאדם שלא מכוח שליחות, וכאן נוצרת חובה לכל שאר הנושים של אותו חייב.


מקור הערך: פרופ' נחום רקובר, ניבי תלמוד, ספרית המשפט העברי תשנ"א

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןערכים קרובים
זכין לאדם שלא בפניו, ואין חבין לו אלא בפניו