חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

תנאי בית דין

תקנה שהתקינו חכמים הראשונים - כתובות נא, א

תקנה זו מחייבת את הצדדים, ורואים אותה כאילו היא תנאי ביניהם, אפילו אם לא הזכירו אותה במפורש בשטר או בהסכם שביניהם.
כתנאי בית דין מוגדרים, למשל:
עיקר כתובה (מאתיים זוז לבתולה ומאה לבעולה);
חובת הבעל לרפא את אשתו אם חלתה;
חובתו לפדותה אם נשבתה;
חובתו לקברה אם מתה;
זכות האישה להיות ניזונה מנכסי הבעל,
"כתובת בנין דכרין", ועוד.מקור הערך: פרופ' נחום רקובר, ניבי תלמוד, ספרית המשפט העברי תשנ"א

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןערכים קרובים
תנאי בני גד ובני ראובן
תנאי כפול
תנאי קודם למעשה