חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

תנאי בני גד ובני ראובן

הדגם שממנו למדים את עיקר דיני התנאים, הוא התנאי שהתנה משה עם בני גד ובני ראובן - קידושין סא, א

קידושין סא, א

באמרו:
"אם יעברו בני גד ובני ראובן אתכם את הירדן כל חלוץ למלחמה... ונכבשה הארץ לפניכם, ונתתם להם את ארץ הגלעד לאחזה, ואם לא יעברו חלוצים אתכם, ונאחזו בתוככם בארץ כנען" (במדבר לב, כט-ל).
דינים אחדים נלמדים מכאן. למשל,
התנאי צריך להיות "תנאי כפול";
וצריך שיהא "תנאי קודם למעשה";
וצריך שיהיה ההן קודם ללאו ("אם יעברו... ואם לא יעברו...");
וצריך שיהיה תנאי שאפשר לקיימו.
אם חסר אחד מהדברים הללו, התנאי בטל, והמעשה שהותנה באותו תנאי קיים, כאילו אין תנאי כלל.


מקור הערך: פרופ' נחום רקובר, ניבי תלמוד, ספרית המשפט העברי תשנ"א

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןערכים קרובים
תנאי בית דין
תנאי כפול
תנאי קודם למעשה