חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

תנאי כפול

כדי שיהי תוקף לתנאי, צריך לנסחו באופן כפול, גם על דרך החיוב וגם על דרך השלילה - קידושין סא, א

היינו, יש לומר מה יהיה אם יתקיים התנאי, ומה יהיה אם לא יתקיים, כגון:
"הרי את מקודשת לי, אם תתני לי מאה מנה; ואם לא תתני, אינך מקודשת",
וכיוצא בזה.
עיקרון זה, שכל תנאי צריך להיות כפול, נלמד מהתנאי שהתנה משה עם בני גד ובני ראובן, שאמר להם משה:
"אם יעברו בני גד ובני ראובן אתכם את הירדן כל חלוץ למלחמה... ונכבשה הארץ לפניכם, ונתתם להם את ארץ הגלעד לאחוזה, ואם לא יעברו חלוצים אתכם, ונאחזו בתוככם בארץ כנען" (במדבר לב, כט-ל).

יש מן הראשונים,
הסוברים שתנאי כפול נדרש רק בגיטין ובקידושין, אבל בדיני ממונות אין בו צורך.
הרמב"ם (הלכות אישות, פרק ו, הלכה יד), מזכיר דעה זו, וחולק עליה. לדעתו, נדרש תנאי כפול בכל מקום.


מקור הערך: פרופ' נחום רקובר, ניבי תלמוד, ספרית המשפט העברי תשנ"א

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןערכים קרובים
תנאי בית דין
תנאי בני גד ובני ראובן
תנאי קודם למעשה