חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

הלווית המת

מצווה ללוות את המת לקבורה

מצווה היא ללוות את המת, ולהובילו לקבורה.

ואמרו:
מבטלין ת"ת להוצאת המת של ת"ח (כתובות י"ז:),
אבל למאן דלא קרי ולא תני, אין מבטלין אם יש לו מתעסקין (שאלתות דרב אחאי פרשת ויחי סי' ל"ב, ש"ע יו"ד סי' שס"א א), והוא שיש שם עשרה כדי שיוכלו לומר קדיש וברכת אבלים (ש"ך שם).
פסק הרמ"א:
עכשיו מבטלין לכל אדם, שאין לך אדם מישראל בזמן הזה שאינו במקרא או במשנה, ואשה יראת שמים דינה כמאן דקרי ותני, ונהגו להקל באשה ותינוק.
אבל אם אין שם מתעסקים קבועים צריכים לבטל ממלאכה כל בני העיר, ובשעת הוצאת המת הכל בטלים ממלאכה. בקהילות קטנות נוהגים לסגור החנויות בשעת הוצאת המת (עי' שבת קט"ז: ומרדכי מ"ק פ"ג).

אמר דחבא א"ר יהודה: כל הרואה את המת ואינו מלוהו, עובר משום "לועג לרש חרף עושהו" (משלי י"ז ה) ובר נדוי הוא. ולפחות ילונו ד' אמות (ברכות י"ח.).

ואפילו במקום שאינו צריך ללוות, ראוי לעמוד בפניו (ש"ע שם סעיף ד).
מת שהובא מעיר אחרת, אם שלדו קיים צריכים ללוותו כמו בשעת הוצאת המת (מ"ק כ"ה. ש"ע שם).


מנהגים הקשורים להלויית המת, מתוך הספר "אוצר טעמי המנהגים" מאת שמואל פנחס גלברד


מקור הערך: מבוסס על אוצר דינים ומנהגים לי"ד אייזענשטיין

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןערכים קרובים
חברה קדישא