חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

הסגת גבול

איסור להזיז את גבול נחלתו לתוך נחלת חברו; איסור לדחוק רגלו של בעל מלאכה ולהתחרות באופן לא הוגן

כאשר מוכרים קרקע מסמנים את גבולותיה סביב, ודקדקו במדידה הרבה. אמרו שלא ימדוד את הקרקע לחלוקה בין שותפים או יורשים, לאחד בימות החמה ולאחד בימות הגשמים, מפני שהחבל מתקצר בימות החמה ומתארך בימות הגשמים (ב"מ ס"א, ש"ע אה"ע חו"מ סי' רל"א י"ח).

הסגת גבול הוא הזזת גבול שדהו לתוך גבול חבירו, ובכך גוזל רשותו ושדהו.
המשיג גבול רעהו עובר על "ארור מסיג גבול רעהו" (שם כ"ז י"ז), ועל "לא תגזול".
ואם עושה זאת בארץ ישראל, עובר גם על הפסוק "לא תסיג גבול רעך אשר גבלו ראשונים בנחלתך אשר תנחל בארץ" (דברים שם).


מסיג גבול בעניינים אחרים
חז"ל חשבו להסגת גבול כל דבר שאדם גורם מחסור לחבירו.
כגון: היורד לאומנות חברו או למחייתו.
עני המהפך בחררה (באיזה עסק) ובא אחר ולקחה ממנו - נקרא רשע (קדושין נ"ט).

אורנדה
בימי הביניים תקנו הרבנים כי ישראל לא יתחרה עם ישראל אחר שיש לו עסקים קבועים עם גוי.

כגון: אם ישראל מלוה מעות לגוי ברבית, או עושה עמו עסקים באופן קבוע, אסור לישראל אחר לבוא בגבולו להלוות לו, או לעשות עמו עסקים.

תקנה זו תופסת מקום גדול בספרי הפוסקים, ונקראה בארצות המזרח בשם: מערופיא או אלמעונה, ובארצות רוסיא ופולין אורנדה. הוראת שניהם היא חזקת ישראל עם שכנו הגוי במקח וממכר ובחכירה וקבלנות.

דין מערופיא נזכר בהגהת מיימוני (הל' שכנים פרק ו) ובמרדכי (ב"ב פ' לא יחפור, חו"מ סי' קנ"ו ה).

מאמרים נוספים הקשורים לנושא (קישורים לאתר דעת):
תחרות מסחרית בהלכה / שמואל גלברד


מקור הערך: מבוסס על אוצר דינים ומנהגים לי"ד אייזענשטיין

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןערכים קרובים
בר מצרא
גזלן


נושאים קרובים באתר דעת
מסחר