חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

ויהי נועם

תפילה הנאמרת אחר תפילת ערבית במוצאי שבת להנצל מן המזיקים

במוצאי שבת אחר תפילת ערבית אומרים ויהי נועם וגו' ומזמור צ"א יושב בסתר עליון שהוא שיר של פגעים (שבועות ט"ו:)

טעם לאמירת ויהי נועם
אומרים ויהי נועם במוצאי שבת, לפי שהשבת משמרת את שומריו ואין צריכים לירא מן המזיקין, שהרי אין חותמין בשבת שומר עמו ישראל לעד אלא הפורס סוכת שלום
לפיכך עתה שנכנסין ימות החול וצריכים שמירה ע"ז, נהגו לומר זה המזמור שיש בו תפילה להמלט מן המזיקין, וגם להתפלל על מעשה ידיהם בחול, שהרי בשבת לא עשו מלאכה (תניא סי' כ"א).

טעם שני:

לפי שתפילת ויהי נועם היא ברכת משה אחר גמר מלאכת המשכן, ואומרים זה בגמר השבת שיברך ה' מעשה ידינו, ואח"כ אומרים ואתה קדוש יושב תהילות ישראל, שפירושו שהקב"ה יושב וממתין עד שיסיימו ישראל תהלתם ותפילתם וכו' (טור או"ח סי' רצ"ה).

אין אומרים ויהי נעם במוצאי שבת שאחד מימי השבוע (א-ו) הוא חג.

מקור הערך: מבוסס על אוצר דינים ומנהגים לי"ד אייזענשטיין

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןערכים קרובים
השכיבנו
ובא לציון גואל