חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

ויכלו

פרשה הכתובה בסוף ימי הבריאה, ונאמרת בתפילת ערבית בליל שבת ולפני קידוש ליל שבת

וַיְכֻלּוּ הַשָּׁמַיִם וְהָאָרֶץ וְכָל צְבָאָם:
וַיְכַל אֱלהִים בַּיּום הַשְּׁבִיעִי מְלַאכְתּו אֲשֶׁר עָשָׂה. וַיִּשְׁבּת בַּיּום הַשְּׁבִיעִי מִכָּל מְלַאכְתּו אֲשֶׁר עָשָׂה:
וַיְבָרֶךְ אֱלהִים אֶת יום הַשְּׁבִיעִי וַיְקַדֵּשׁ אתו. כִּי בו שָׁבַת מִכָּל מְלַאכְתּו אֲשֶׁר בָּרָא אֱלהִים לַעֲשׂות:

פרשה בסדר בראשית, ככלות ששת ימי בראשית. אומרים אותה בתפילת ערבית בליל שבת. וכשהחזן חוזר על התפילה מעין שבע, אומר תחילה "ויכלו" בקול רם והקהל עונים עמו.
אמר רב חסדא אמר מר עוקבא: כל המתפלל בערב שבת ואומר ויכלו, שני מלאכי השרת מלוין לו לאדם וכו' ואומרים לו וסר עונך וחטאתך תכופר.
ואמר רב המנונא כל המתפלל ערב שבת ואמר ויכלו, מעלה עליו הכתוב כאילו נעשה שותף להקב"ה במעשה בראשית וכו' (שבת קי"ט).
אמר רבא ואיתימא ר' יהושע בן לוי, אפילו יחיד המתפלל בערב שבת צריך לומר ויכלו (שם ע"ב, ועי' שאלתות בראשית א).
וכתב הכלבו (סי' ל"ה):
שאומרים ויכלו מעומד, לפי שזה הוא עדות על השי"ת ביצירת מעשה בראשית, ועדות נאמרת מעומד, שנאמר "ועמדו שני האנשים".
ומפרש מה שאמרו באגדה ששני מלאכים אומרים: וסר עונך וחטאתך תכפר: שעל שבועת העדות כתיב, "ואם לא יגיד ונשא עונו".
תקנו לומר "ויכלו" פעם שנית בהחזרת שליח הציבור, לפי כשחל יום טוב בשבת אין אומרים אותו בתפילה בלחש, כי אומרים אתה בחרתנו, ואז צריכים לאמרו. ואגב זה תקנו לאמרו בכל השבתות, שלא לחלוק ביניהן. (תוס' פסחים ק"ו ע"א ד"ה זכרהו, ועי' מחזור ויטרי עמ' 137, וסדר היום הנהגת כבוד שבת).מקור הערך: מבוסס על אוצר דינים ומנהגים לי"ד אייזענשטיין

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן
ערכים קרובים
הדלקת הנר