חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

מצוות זכרון

מצוות רבות נוסדו על הזכירה של מאורעות בקורות ישראל


יש מצוות שנוסדו על הזכירה של מאורעות בקורות ישראל.

חסידים ואנשי מעשה נוהגים לומר בכל יום אחר התפילה עשרה זכרונות:
א) זכירת יציאת מצרים, שנאמר זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים,
ב) זכירת השבת, שנאמר זכור את יום השבת לקודשו.
ג) זכירת מעמד הר סיני, שנאמר רק השמר לך ושמור נפשך מאוד פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך וגו' יום אשר עמדת לפני ה' אלוהיך בחורב.
ד) הזכירה כי ה' מכלכל הכל, שנאמר וזכרת את ה' אלוהיך כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל.
ה) הזכירה כי הכעיסו אבותינו להקב"ה במדבר, ובפרט בעון העגל, שנאמר זכור ואל תשכח את אשר הקצפת את ה' אלוהיך במדבר וכו'.
ו) זכירת המן, שנאמר וזכרת את כל הדרך אשר הוליכך ה' אלוהיך זה ארבעים שנה במדבר וגו',
ז) הזכירה מה שעשה ה' למרים הנביאה, שנאמר זכור את אשר עשה ה' אלוהיך למרים בדרך בצאתכם ממצרים, שנענשה על שדברה לה"ר על משה, ולכן החובה עלינו להשמר מלהוציא לעז ולה"ר.
ח) זכירת עמלק, שנאמר זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים וגו'.
ט) הזכירה שהציל ה' את אבותינו מבלק ומבלעם, שנאמר עמי זכר נא מה יעץ בלק מלך מואב ומה ענה אותו בלעם בן בעור וגו'.
י) לזכור את ירושלם תמיד, שנאמר אם אשכחך ירושלם תשכח ימיני וגו' (סדור בית יעקב ליעב"ץ).
עיקר עניין הזכירה כי מביאה לידי מעשה (מנחות מ"ג).


מקור הערך: מבוסס על אוצר דינים ומנהגים לי"ד אייזענשטיין

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןערכים קרובים
תרי"ג מצוות