חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

זקן

אדם בא בימים. כינוי לאדם שקנה חכמה

איש הבא בימים וזקנו מגודל, והתייחד הכינוי בפרט לזקן שקנה חכמה.
התורה ציוותה "לפני שיבה תקום והדרת פני זקן" (ויקרא י"ט ל"ב),
ואמרו חז"ל: יכול אפילו מפני זקן אשמאי (אדם רשע וע"ה)?
ת"ל "זקן", ואין זקן אלא חכם וכו'
יכול יעמוד מפניו ממקום רחוק?
ת"ל והדרת, לא אמרתי קימה אלא במקום שיש הידור וכו',
רבי שמעון בן אלעזר אומר מנין לזקן שלא יטריח?
ת"ל זקן ויראת.
איסי בן יהודה אומר: מפני שיבה תקום, כל שיבה במשמע.
רבי יוחנן הוה קאי מקמי סבי דארמאי אמר: כמה הרפתקי עדו עלייהו דהני.
רבא מיקם לא קאי, הידור עביד להו (קדושין ל"ב: ל"ג).
באבדה דרשו והתעלמת מהם (דברים כ"ב) פעמים שאתה מתעלם כגון: אם היה זקן ואינה לפי כבודו (ברכות י"ט:).
צריכים להזהר בכבוד זקן ששכח תלמודו מחמת אונסו, שלא לביישו ולנהוג בו כבוד, כי לוחות ושברי לוחות מונחות בארון (ברכות י'. סנהדרין צ"ו).

מאמרים נוספים הקשורים לנושא (קישורים לאתר דעת):
מבוא לבעיות הזיקנה בהלכה / א. רוזין
החולה הזקן - בעיות סיעוד ממבט הלכתי / א"ס אברהםמקור הערך: מבוסס על אוצר דינים ומנהגים לי"ד אייזענשטיין

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן


נושאים קרובים באתר דעת
זקן