חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

חופה

החופה שעושין בעת הנשואין ומכניסים תחתיה החתן והכלה

בימים הקדמונים היו עושים החופה כעין אוהל נטוי עם מכסה להגין עליו, והיה חדר היחוד לחתן וכלה ביום חתונתם, ותחת החופה היה אפריון כעין מטה כבודה או כסא שהושיבו עליו את הכלה, ונושאין אותה משם לבית בעלה.
בימי הביניים נהגו לעשות חופה מארבע כלונסאות, פורשים עליהן פרוכת או בגד מרוקם או טלית או סודר, ומכניסים תחתיה החתן והכלה.

נהגו להעמיד חופה תחת אויר הרקיע.
מהרי"ל כתב בהלכות נישואין, כי לבחור ובתולה העמידו החופה על מגדל (בימה) בית הכנסת, ולאלמן או אלמנה בחצר בית הכנסת.
רמ"א כתב שעושים חופה תחת כיפת השמים לסימן טוב, שיהיה זרעם ככוכבי השמים לרוב (אהע"ז סי' ס"א), ומעמידים אותה כנגד פני מזרח.
תקנו להכניס את החתן והכלה תחת החופה, כדי שלא יקדש אדם אשה בשוק משום פריצות.

השושבינין מוליכים תחילה את החתן תחת החופה, ואחר כך מביאים את הכלה, שכן הקב"ה בא אל הר סיני לפני שבאו ישראל, שנאמר ה' מסיני בא, כחתן היוצא לקראת כלה.

השושבינין והכלה מסובבים את החתן שלוש פעמים לפי הפסוק "נקבה תסובב גבר". מקיפין אותו כנגד שלוש מסירות שמוסרים אותה אליו:
כי יקח איש אשה ובא אליה (דברים כ"ב),
כי יקח איש אשה ובעלה (שם כ"ד)
וכי יקח איש אשה חדשה (שם).
טעם אחר: כנגד שלוש פעמים "וארשתיך" בפסוק:
וארשתיך לי לעולם (הושע ב' כ"א).

השושבינין נושאין שני נרות, כנגד הברקים והלפידים במעמד הר סיני.

מברכים החתן והכלה תחת החופה שנאמר:
ויברך אותם אלוהים (ס' התניא סי' צ"א).
החתן מקדש את הכלה בטבעת קדושין שהוא עונד על האצבע המורה – האצבע הסמוכה לאגודל ימין (מהר"ם מינץ סי' ק"ט).
קוראים את הכתובה תחת החופה, בין ברכות אירוסין לנישואין, כדי להפסיק ביניהם.

נותנים הכתובה לכלה או לאם הכלה לשמירה, כי אסור לדור עם אשתו בלא כתובה.

שבירת הכוס
נוהגים שאחר קריאת הכתובה וברכת הנשואין שובר החתן כלי זכוכית, זכר לחרבן.

מאמרים נוספים הקשורים לנושא (קישורים לאתר דעת):
הנישואין בהלכה ובאגדה / ד"ר אברהם ארזי


מקור הערך: מבוסס על אוצר דינים ומנהגים לי"ד אייזענשטיין


הערות לערך:
שם המעיר: מתניה בן-שחר רב הישוב נוה דניאל
הערה: שלום ויישר כוח על העבודה הטובה.

בעניין מנהג ההקפות של הכלה והשושבינות את החתן
ראוי לענ"ד להוסיף המנהג הנפוץ שמקיפות אותו שבע פעמים.
(הדבר מתקשר לשבע ההקפות הנהוגות בהושענא רבה ובשמחת תורה, לשבעת הרקיעים ולשבע הספירות).

מקורות לדברים: קצור שולחן ערוך סימן קמז סעיף ה
שולחן העזר ח"ב דף לב, תיקוני זוהר תיקון יג ועוד.


יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןערכים קרובים
כתובה
חתונה
הכנסת כלה
חופה וקידושין - הסבר המושג


נושאים קרובים באתר דעת
חופה