חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

חצות

אמצע היום או אמצע הלילה

זמן חצות הוא הנקודה האטרונומית המדוייקת לעניין מצוות הקשורים בזמן: זמני תפילה, אורך שעה זמנית ועוד, בניגוד לזמן השקיעה הזריחה וצאת הכוכבים, שהינם תלויים בגישות הלכתיות שונות (איזה חלק מן השמש יהיה מתחת לאופק, גודל הכוכבים שייראו).

תיקון חצות
תיקון חצות הוא תפילה הנאמרת בחצות לילה.

בסוד הקבלה נקראת השכינה לפעמים רחל ולפעמים לאה, ולכן עושים שני תיקונים:
תיקון רחל - בכי על גלות השכינה,
תיקון לאה - לימוד תורה.

נוהגים לערוך תיקון חצות בצנעא וביחידות, או שמתאספים כמה אנשים בחדר צדדי של בית הכנסת, יושבים על הארץ, בוכים ואומרים:

תיקון רחל:
וידוי אשמנו, כמו בתפילת יום הכיפורים,
מזמור קל"ז: על נהרות בבל,
מזמור ע"ט: מזמור לאסף.
ואח"כ אומרים:
איכה פרק ה' זכור ה' מה היה לנו וכו',
וחמש קינות:
א) מר"ם אלשיך מתחילת היקבצו ושמעו בני יעקב,
ב) מר' חיים הכהן מארם צובה, קול ברמה נשמע ויללה וכו',
ג) עד מתי ה' וכו',
ד) בהיכלך שמיר ושית, הנה זאת תורת הבית וכו',
ה) על היכלי אבכה יומם ולילה וכו',
לסיום התיקון, קמים ואומרים הפסוקים התנערי מעפר וגו'.
בסדר אמירת תיקון חצות לדעת האר"י ז"ל, אין אומרים קינות אלה

תיקון לאה:
מזמור מב: למנצח משכיל לבני קרח וכו'
מזמור מג: שפטני אלהים וכו'
מזמור כ: למנצח מזמור לדוד יענך וכו' (ובימים שאין אומרים תחנון מדלגים)
מזמור כד: לדוד מזמור לה' הארץ ומלואה וכו'
מזמור סז: למנצח בנגינת מזמור שיר וכו'
מזמור קיא: הללויה אודה ה' וכו'
מזמור נא: למנצח מזמור לדוד בבוא אליו נתן הנביא וכו'
ומסיימים בפיסקה מתפילת מוסף של ימים טובים ובמזמור קכו: שיר המעלות בשוב ה' וכו'

יש שלומדים שיעור קבוע בחצות הלילה או קצת לפני הלילה. ביום שאין אומרים בו תחנון עושים תיקון לאה בלבד ללא ישיבה על הארץ. ולדעת האר"י ז"ל בלילי שבת וימים טובים אין אומרים אף תיקון לאה.
בערב ראש חודש, בחצות היום, אומרים יום כפור קטן.מקור הערך: מבוסס על שער הכוונות לר"ח ויטאל, כף החיים סי' א וסידורים שונים


הערות לערך:
שם המעיר: רחמים שר שלום
הערה: תיקון חצות.
הספרדים נוהגים להתאסף ולומר את תיקון חצות (תיקון רחל) בצהרי היום של ימי בין המצרים (שלושת השבועות שבין י"ז בתמוז לת"ב) בכל ימי השבוע חוץ משישי ושבת.

מקור ההערה: זכרונות ילדות


שם המעיר: שמואל גלברד
הערה: המנהג לומר תיקון חצות בחצות היום בשלושת השבועות מובא בשו"ת יוסף אומץ סי' כא, בקיצור שו"ע סי' קכב סע"ב ועוד
מקור ההערה: אוצר טעמי המנהגים ח"ב עמ' שסב


יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן