חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

טבילה

השקעת כל הגוף במים, בנהר במעין או במקווה לטהרת מצווה

תוכן הערך:
מצוות טבילה
חציצה

הלשון: "ובא במים וטהר" שנאמר בתורה מורה על טבילה.

טבילה צריכה כוונה, והחכמים עשו מעלות בטבילה:
מי שטבל סתם בלא כוונה הרי הוא טהור לחולין, ואסור במעשר שני עד שיתכוון לטבול למעשר;
למעשר הרי זה בחזקת טהרה למעשר ואסור בתרומה;
טבל לתרומה הוחזק לתרומה ואסור בקודש;
טבל לקדש הוחזק לקודש ואסור לחטאת;
טבל לחטאת הוחזק לכל, שהטובל לחמור הוחזק לכל
(חגיגה י"ח: רמב"ם שאר אבות הטומאות פי"ג ב).

מצוות טבילה
מצוה להטהר מטומאה ע"י טבילה במי מקווה שנאמר:
ורחץ במים את כל בשרו.
ולמדו חז"ל שרחיצה זו היא במים שכל גופו נכנס בהן בבת אחת (ס' המצוות להרמב"ם עשה ק"ט).

כל חייבי טבילות טבילתן ביום, חוץ מנידה ויולדת שטבילתן בלילה
(רמב"ם מקואות פ"א).
גר שנתגייר צריך טבילה.
נשים רגילות לטבול שלוש פעמים, היינו להכניס ראשן במים שלוש פעמים, שכתוב שלוש פעמים לשון טהרה:
וטהרתם אטהר אתכם מכל טומאותיכם;
וטהרו וקדשו מטומאות בני ישראל;
לטהר אתכם, לפני ה' תטהרו (ספר חסידים סי' שצ"ד).
מברכים על הטבילה: בא"י אמ"ה אקב"ו על הטבילה.

חציצה
חז"ל דרשו:
ורחץ במים את בשרו (ויקרא ט"ז ד)
שלא יהיה דבר חוצץ בין בשרו למים. לדברי ר' יצחק:
חציצה היא דבר המעכב את המים לבוא בינו ובין הגוף, ולכן פסק הרמב"ם (שם פ"א ג) שכל המטמאים שנטבלו בבגדיהן עלתה להן טבילה וכו' כי מים באים בין בגדיהן לגוף.

מאמרים נוספים הקשורים לנושא (קישורים לאתר דעת):
אישות ומשפחה - המקווה במצדה / יגאל ידין


מקור הערך: מבוסס על אוצר דינים ומנהגים לי"ד אייזענשטיין

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן
ערכים קרובים
גר
בעל קרי
טהרת המשפחה
טומאה וטהרה
מקווהנושאים קרובים באתר דעת
טבילה