חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

טלית

בגד שיש בו ציצית, לובשים אותו לצאת ידי חובת ציצית, ומתעטפים בו בשעת התפילה

הטלית היא בגד עליון בצורת מלבן. בכל אחת מן הפינות של הטלית יש ציציות. בגד זה לובשים גברים על הבגדים בזמן תפילת שחרית.
הבגד המקביל ל"טלית" קרוי "ציצית", או "ארבע כנפות". בגד זה יש גם בו ציציות, אבל הוא קטן יותר, ובדרך כלל לובשים אותו מתחת לחולצה.

תוכן הערך:
טלית גדול וטלית קטן
רווקים ונשואים
הברכה
טלית ותפילין

טלית גדול וטלית קטן
טלית קטן, הקרויה גם "ארבע כנפות", לובשים בדרך כלל מתחת לבגדים העליונים.
טלית גדול, או "טלית" סתם, מתעטפים בה בתפילות הבוקר. הש"ץ מתעטף בטלית גם בתפילות אחרות.
החיוב בציצית מן התורה הוא בבגד עשוי צמר או פשתן (מנחות ל"ט). הרי"ף והרמב"ם פסקו שבגד שאינו צמר או פשתן אינו חייב בציצית. מסיבה זו המהדרים מעדיפים בגד של צמר להטיל בו ציצית.

יש שעושים עטרה של רקמה בחוטי כסף או זהב במקום הראש
כדי להכיר צד העליון וצד הימין של הטלית. כמו שמצינו בקרשי המשכן וביריעות שהיו מסומנים כדי שידעו שאותו הקרש או היריעה של ימין יהיה תמיד בצד הימין (מטעמים 45).

רווקים ונשואים
בעבר היו מתעטפים בטלית רק הנשואים, והרווקים היו יוצאים בטלית קטן תחת לבושיהם.
מנהג מצרים וארץ ישראל, שהכל מתעטפים בטלית גדול.
מנהג שתלמידי חכמים מתעטפים בטלית על ראשם, ואחרים מניחים את הראש מגולה מן הטלית.
עיטוף הטלית על הראש מורה על אור התורה המקיף את החכם מעל לראשו, וכמו שמכסים הכוהנים את ראשיהם בטלית לכסות אור השכינה השורה עליהם בעת הברכה (שם).

הברכה
מברכים על הטלית קטן "על מצוות ציצית";
ועל טלית גדול – "להתעטף בציצית".


טלית ותפילין
המנהג להתעטף בטלית תחילה, ולברך להתעטף בציצית, ולהניח תפילין אח"כ. הטעם שמתעטפים בטלית תחילה כי מצוות ציצית שקולה כנגד כל המצוות, והיא תדירה יותר - נוהגת בחול בשבת וביום טוב, ותפילין רק בחול. ותדיר ושאינו תדיר - תדיר קודם (לבוש ס" כ"ה א).


מקור הערך: מבוסס על אוצר דינים ומנהגים לי"ד אייזענשטיין

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן




ערכים קרובים
ציצית
תפילין - הסבר המושג


נושאים קרובים באתר דעת
ציצית