חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

פריקה וטעינה

חובה לסייע לבהמה הרובצת תחת משאה

הרואה בהמה הרובצת תחת משאה חייב לעזור ולפרוק את המשא מהבהמה שנאמר:
כי תראה חמור שונאך רובץ תחת משאו וחדלת מעזוב לו - עזוב תעזוב עמו (שמות כ"ג ה),
חובה לעזור גם לשונא, ובוודאי שהחובה לעזור לכל אדם אחר.
הפסוק מציין חמור לדוגמה, והדין מתייחס לכל בהמה, ובוודאי שגם לאדם הנושא משא שצריך לעזור לו.

הביטוי "עזוב תעזוב" מבטא חזרה על המעשה. וחז"ל למדו מן הכפילות כמה עניינים:
לרבות טעינה – שיש לטעון את הבהמה לאחר שפרקו אותה ממשאה כאשר נפלה תחתיו.
עזוב תעזוב - אפילו כמה פעמים (ב"מ ל"ב).

אם בעל החמור הלך לצד, ישב לו ואמר: הואיל ועליך המצוה - אם רצונך לפרוק פרוק; פטור הרואה מלפרוק את הבהמה, כי נאמר הקם תקים עמו (ב"מ ל"ב).


מקור הערך: מבוסס על אוצר דינים ומנהגים לי"ד אייזענשטיין


הערות לערך:
שם המעיר: אשר הרשטיק
הערה: "חובה לסייע לבהמה הרובצת תחת משאה" לא נראה לי יש חובה לעזור לבעל הבהמה לא לבהמה. המילה "לו" אומרת בעל הבהמה ולא הבהמה.
מקור ההערה: גמרה וקריאת הטקסט


יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן