חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

יחוס

סדר תולדות המשפחה לעניין נישואין

למי מתייחס הבן?
איש ואישה שנישאו בנישואין כשרים, הנישואין יוצרים משפחה, והבן הולך אחר האב: כוהן וישראלית שהתחתנו - הבן כוהן; בת כוהן וישראל שהתחתנו - הבן ישראל.
אם יהודייה התחתנה עם נכרי, אין כאן נישואין, שהרי היהודייה נשארת על פי דין פנויה. נישואין אלה אינם יוצרים משפחה. במקרה כזה הבן הולך אחר האם: יהודייה ונכרי - הבן יהודי; יהודי ונוכרייה - הבן נכרי.
בהלכה המוסלמית, הבן הולך תמיד אחד האב. לכן יתכן מצב בו ילד נקרע בין שתי השקפות סותרות: ילד שנולד למוסלמי וליהודיה, הוא יהודי לפי ההלכה היהודית, ומוסלמי לפי פסיקת בית הדין המוסלמי. מצבים כאלה, הנגרמים על ידי שתי מערכות ששתיהן תקפות במדינת ישראל - יוצרים בעיות קשות לפתרון.
קידושין פרק ג משנה יב
כל מקום שיש קדושין ואין עבירה, הולד הולך אחר הזכר. ואיזו? זו כוהנת לוויה וישראלית, שנישאו לכהן וללוי ולישראל.
וכל מקום שיש קדושין ויש עבירה, הולד הולך אחר הפגום. ואיזו? זו אלמנה לכהן גדול, גרושה וחלוצה לכהן הדיוט, ממזרת לישראל, בת ישראל לממזר.
וכל מי שאין לה עליו קדושין, אבל יש לה על אחרים קדושין, הולד ממזר. ואיזה? זה הבא על אחת מכל העריות שבתורה.
וכל מי שאין לה לא עליו ולא על אחרים קדושין, הולד כמותה. ואיזה? זה ולד שפחה ונכרית.
המשנה מבחינה בין סוגים שונים של נישואין:
א. נישואין רגילים, בהם הבן הולך אחר האב. כהן וישראלית - הבן כהן; ישראל ובת כהן - הבן ישראל. ישראל ולוויה - הבן ישראל.
ב. נישואין שיש להם תוקף, אבל יש בהם איסור, הבן הולך אחר הפגום: כהן שנשא גרושה, הבן הוא חלל, ונפסל מן הכהונה.
ג. נישואין שהם אסורים לזוג הספציפי הזה, אבל כל אחד מהם יכול להתחתן עם יהודי אחר. לדוגמה: אח שנשא את אחותו, הבן ממזר.
ד. נישואין שאינם חלים כלל, כמו נשואי תערובת, הבן הולך אחר האם.
רמב"ם הלכות איסורי ביאה פרק יט, טו
כהנים ולוים וישראלים מותרין לבוא זה בזה, והולד הולך אחר הזכר, שנאמר "ויתילדו על משפחותם לבית אבותם" - 'בית אביו' היא משפחתו, ואין בית אמו משפחתו.מקור הערך: יהודה איזנברג, אישות ומשפחה

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן
ערכים קרובים
ממזר