חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

כסא של אליהו

כסא שמכינים לאליהו הנביא בברית מילה, ליד כסאו של בעל הסנדק

הטעם שאליהו נוכח בכל ברית מילה, ונקרא מלאך הברית, הוא מפני שהתאונן לפני ה' כי בני ישראל עזבו את בריתם.

רד"ק מסכם אגדה זו:
אמר באגדה, שאליהו קנא על ברית מילה שמנעה מהם מלכות אפרים, שנאמר קנא קנאתי לה' אלהי ישראל כי עזבו בריתך בני ישראל, אמר לו: קנאת בשטים וכאן אתה מקנא על המילה, חייך שאין ישראל עושים ברית מילה עד שאתם רואה בעיניך. מכאן התקינו לעשות כסא הכבוד לאליהו, שנקרא מלאך הברית, שנאמר "ומלאך הברית אשר אתם חפצים הנה בא אמר ה' צבאות":(רד"ק מלאכי ג א).
בזוהר משמע שאליהו נענש על שהלשין על ישראל, כשאמר כי עזבו את בריתך. ונגזר עליו שיבא בכל ברית מילה שיעשו בני ישראל למען יראה בעיניו כי מקיימים הברית.
א"ל הקב"ה: חייך, בכל אתר דהאי רשימא קדישא די ירשמון ליה בני בבשרהון, אנת תזדמן תמן ופומא דאסהיד דישראל עזבו, הוא יסהיד דישראל מקיימין האי קיימא (שם צ"ג).
תרגום: אמר לו הקב"ה לאליהו, חייך בכל מקום שבו ירשמו בני בבשרם ברית מילה, אתה תהיה שם, והפה שהעיד שישראל עזבו את הברית, הוא יעיד שישראל מקיימים אותו.
ומכאן נהגו להכין כסא לאליהו מלאך הברית בכל מקום בו ימול איש את בנו הנולד לו.
כסא של אליהו הוא הכנסא הנמצא ליד כסא הסנדק, והמוהל מעביר את הרך הנולד על כסא זה לפני מסירתו לסנדק.

יש מקומות בהן כסא הברית היא כסא בעל שני מקומות: על הכסא האחד יושב הסנדק, ואילו לימינו נותר כסא ריק, לאליהו מלאך הברית.
מנהגי ברית מילה בג'רבה

מקור הערך: מבוסס על אוצר דינים ומנהגים לי"ד אייזענשטיין


הערות לערך:
שם המעיר: בנצי אסטמקר
הערה: שלום,
בקרב יוצאי ,בני ישראל מהודו, בכל בית כנסת ישנם שני כסאות מיוחדים,משני צידי ארון הקודש. האחד משמש ככסא אליהו ועל השני יושב הסנדק. כשהמוהל אומר זה הכסא של אליהו הנביא הוא מניח את התינוק על כסא אליהו ורק אז מעבירו לסנדק שיושב בכסא הברית.
תודה,
054-3303-723
מקור ההערה: ידע וניסיון אישי


יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןערכים קרובים
מילה, מציצה


נושאים קרובים באתר דעת
כסא של אליהו