חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

כרת

עונש מיתה בידי שמים לנפש החוטא

שלשים וששה חטאים עונשם כרת אם נעשו במזיד וללא התראה. אם נעשו בשוגג – חטאת. (תחילת מסכת כריתות).
אם נעשו במזיד ובהתראה - יש שענשם מיתה, ויש שעונשם במלקות (רש"י שם).
חייבי כריתות שלקו - נפטרו מהעונש שהתחייבו בו (מכות פ"ג ט"ו).

עונש כרת
עניין כרת הוא שאדם מת לפני זמנו, או שזרעו נכרת ממנו, או שנשמתו נכרתת ממקורה.
חז"ל אמרו כי כרת היא מיתה ערירית היינו שמת בלא בנים (שבת כ"ה. רש"י ד"ה וכרת).
ויש כרת של קיצור ימים: שאדם מת בחצי ימיו, או שלא יגיע למילוי ימיו הקצובים לו, כמו שאמרו מת בחמישים שנה זו היא מיתת כרת (מ"ק כ"ח). רבה אמר: מחמשים ועד שישים שנה (שם).
ועל כרת לנשמה דרשו:
הכרת תכרת (במדבר ט"ו ל"א) הכרת בעוה"ז תכרת לעוה"ב (סנהדרין ס"ד).
רמב"ם (הלכות תשובה פ"ח) אמר כי בעונש כרת תאבד הנפש לגמרי,
רמב"ן השיג עליו בשער הגמול, כי אי אפשר להאמין שהנפש תאבד לגמרי וייפטר מן הדין.

מאמרים נוספים הקשורים לנושא (קישורים לאתר דעת):
שער הגמול / רבי משה בן נחמן


מקור הערך: מבוסס על אוצר דינים ומנהגים לי"ד אייזענשטיין

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן