חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

משה חיים אפרים מסדילקוב

מגדולי רבני החסידות - 1748 - 1800

רבי משה חיים אפרים נולד בערך בשנת תק"ח (1748), לאביו יחיאל ולאמו אדל, בתו היחידה של הבעש"ט, בעיר מיזבוז'. זכה עוד להתחנך על ברכי סבו הגדול, שאהבו אהבה רבה וראהו כילד שעשועיו. הבעש"ט עצמו שם לבו לחינוך נכדו, ובאגרת הנודעת לגיסו רבי אברהם גרשון מקוטוב הוא מעיד עליו, שהוא "עילוי גדול בתכלית הלימוד".

אחר פטירת סבו הסתופף ר' משה חיים אפרים בצילם של המגיד ממזריטש ורבי יעקב יוסף מפולנאה, ולמד תורה מפיהם. כעבור זמן-מה התיישב בסדילקוב, בה שימש, תוך עוני והסתפקות במועט, רב ומגיד עד שנתו האחרונה. סמוך לפטירתו נסע למיזבוז', בה נפטר ביום י"ז אייר שנת תק"ס (1800) ונקבר על יד האוהל של סבו הבעש"ט.

ספרו "דגל מחנה אפרים" נדפס על ידי בנו רבי יעקב יחיאל בקוריץ תק"ע, ומאז נדפס פעמים אחדות. ה"דגל" הוא מספרי היסוד של החסידות, בו נמסרת תורת הבעש"ט ותלמידיו אגב הרצאה נאה ומדויקת והסברה נכונה ונאמנה.מקור הערך: יצחק ורפל, ספר החסידות תש"ז


הערות לערך:
שם המעיר: אחד הצאצאים
הערה: ה"דגל" עבר להתגורר במעז'בוז' שתיים עשרה שנים לפני פטירתו. בדי עותק של ספר זוהר חדש על מגילת רות שנדפס בחייו ע"י חתנו שמילא את מקומו כמגיד בסדילקאב ובו נכתב מפורשות כי מקום מגוריו העכשווי של חמיו הוא מעז'יבוז.
מקור ההערה: ידע אישי הר אד-ני זוהר חדש הוצאת ז'יטאמיר.


שם המעיר: עמיהוד רבינוביץ ברב
הערה: אכן נכון הדבר
ודוד הלוי הורוביץ חתנו של הדגל בעל בתו עטל כך כתב
אני מצאצאיו של הדגל ושל דוד הורוביץ שהייה מגזע השלה והט"ז
לדוד הורוביץ הייתה בת בשם רבקה רייזל שנישאה לארייה לייב גוטמאן שירש את האדמורות בסדליקוב מדוד הורוביץ
היה לו גם בן בשם צבי הירש שלו צאצאים בצפת
ןכן בן נוסף בשם יעקוב הורוביץ אליו משתייכת משפחתי ועליו אייני יודע דבר מלבד זאת שהייה לו בן בשם אברהם מלך שהחליף שם המשפחה מהורוביץ לרבינוביץ
האם יש מישהו היודע דבר על יעקוב הורוביץ ?


שם המעיר: יוסיפון
הערה: לא אברהם מלך אלא אברהם דוב
מקור ההערה: ידע אישי


שם המעיר:
הערה: נכון התיקון
ליעקוב הורוביץ-בנם של עטל בת הדגל ודוד הלוי הורוביץ-
היה בן בשם אברהם דב הלוי ששינה את שם משפחתו לרבינוביץ
אינני יודע הסיבה
לאברהם דב רבינוביץ היה בן בשם נתן נטע הלוי רבינוביץ שהתגורר בברדיצב
למתן נטע הנהל היה בן שנקרא על שם אביו
אברהם דב הלוי רבינוביץ שהוא הסבא רבא שלי-אברהם דב רבינוביץ נשא לאישה את בתו של משה יחזקאל הכהן קריצמן מחבר לקוטים מזהירים והקונטרס ואתה תמוה
האם למישהו מידע על ענף זה-יעקוב הורוביץ וצאצאיו


יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןערכים קרובים
ישראל בעל שם טוב
יעקב יוסף מפולנאה
דב בר המגיד ממזריטש
ברוך ממזבוז'


נושאים קרובים באתר דעת
חסידות


ספרים בטקסט מלא
דגל מחנה אפרים