חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

רודף

זכותו של אדם להגן על עצמו מפני פגיעה, עד כדי רשות להרוג את הבא להורגו

הגנה העצמית מקובלת בדרך כלל בכל שיטת משפט כסיבה מוצדקת לעבירה, ובכלל זה עבירות חמורות כרצח וחבלה. "הבא להרגך, השכם להרגו", והבא לחבל אותך, השכם לחבלו. אין לו לאדם להניח לאחר שיפגע בו, ואף רשאי הוא להרוג כדי שלא ייהרג.

כמה קווים אופייניים להגנה זו במשפט העברי:
ראשית, ביסוד הדין עומדת מציאותו של "רודף". אין אני רשאי להרוג אדם, שיש בידי להינצל ע"י הריגתו, ואפילו לא את מי שמסכן אותי, אלא אם כן אדם זה עומד להרגני, והוא בכלל "רודף".
ההיתר להרוג חל לא רק לגבי רודף כדי להרוג, אלא גם לגבי הרודף כדי לעשות פשעים חמורים מסוימים, כמבואר להלן.

שנית, זכות הגנה זו אינה מצטמצמת בנרדף עצמו, אלא היא חלה גם על צד שלישי, על זר, שנזדמן לו לראות, כי פלוני רודף אחר אלמוני להרגו.

יתר על כן, המשפט העברי, בהיותו משפט דתי, דן לא רק בהגנות (דהיינו שאין להרשיע אדם שנאשם בהריגה מתוך הגנה עצמית) אלא גם בחובות. לא זו בלבד שאף זר רשאי להרוג את הרודף, אלא הוא חייב לעשות כן. זוהי מצווה המוטלת על כל מי שיכול שיציל את הנרדף אף על חשבון חייו של הרודף.
רמב"ם, מורה נבוכים ג, מ (תרגום קאפח)
הריגת הרודף. דין זה כלומר: הריגת מי שזומם לבצע עברה בטרם יעשנה, אינו מותר בשום פנים כי אם בשני מינים הללו, והם רודף אחר חברו להרגו ורודף אחר ערוות אדם לגלותה, מפני שזה עוול שאי אפשר לתקנו אם נעשה, אבל שאר העברות, שיש בהן מיתת בית דין כגון עבודה זרה ושבת אין בהם עוול לזולת, ואינם אלא השקפות, ולפיכך אינו נהרג על היוזמה כי אם עד שיעשה.

לעיון נוסף: (שמות מאמרים באתר דעת והקישור אליהם)
הגנה עצמית בעבירות רצח וחבלה (למהותו של דין "רודף") / איתמר ורהפטיג
העובר בהלכה / אליקים גציל אלינסון
דין רודף למחבלים! / הרב נתן צבי פרידמן


מקור הערך: צוות

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןערכים קרובים
פיקוח נפש - הסבר המושג
הגנה עצמית, רודף