חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

בנימין מזאלוזיץ

מגדולי רבני החסידות -נפטר 1793

רבי בנימין, בנו של רבי אהרון, מ"מ בוואלאטשיסק וזאלוזיץ, חונן "בלשון למודים ובפה מפיק מרגליות". סובב על פני ערים ועיירות ונושא דברי דרוש ותוכחה, שלפי עדות בני הדור שבו את לב שומעיהם בתכנם ובצורתם. אף רבי בנימין עצמו העריך את דרשותיו ובספריו הוא מדבר על חשיבותה של עבודת המגידות ושליחותה.

רבי בנימין לא עמד במרכז התנועה החסידית, ולא השתתף בה באופן פעיל, אבל אפשר בכל זאת לראותו כאחד מסופריה העיקריים, מבססי שיטתה ומסבירה. אין הוכחות, שרבי בנימין נפגש עם הבעש"ט פנים אל פנים, אבל ידוע ששמע תורה מפי המגיד ממזריטש.

בספריו הוא מביא גם משמו של הבעש"ט ויתר ראשוני החסידות כגון: רבי יעקב יוסף מפולנאה, רבי יחיאל מיכל מזלוטשוב, רבי מנחם מנדיל מפרמישלן, רבי נחמן מקוסוב ואחרים.

חיבר ארבעה ספרים גדולים:
אהבת דודים (לבוב תקנ"ד) על שיר השירים;
חלקת בנימין (לבוב תקנ"ד) על ההגדה של פסח (מהדורה שניה: מונקאטש תר"ץ);
אמתחת בנימין (מינקוויץ תקנ"ו) על קהלת
ותורי זהב (פוהילוב תקע"ו) על התורה, ההפטרות, איכה ומגילת אסתר, שכולם נדפסו על ידי בנו רבי אשר זעליג, אחר פטירת מחברם.

רבי בנימין נפטר שבע ימים בזאלוזיץ ביום כ"ה תשרי תקנ"ד (1793).


מקור הערך: יצחק ורפל, ספר החסידות תש"ז

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןערכים קרובים
דב בר המגיד ממזריטש


נושאים קרובים באתר דעת
חסידות