חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

לוויים

בני שבט לוי

שבט לוי, מבניו של לוי בן יעקב.

אחר שאהרן ובניו נבחרו להיות כוהנים, התייחד השם "לוי" לשאר בני השבט. הלווים מלאו את מקום הבכורים בעבודת המקדש.
מצווה שהלווים יעבדו במקדש, שנאמר "ועבד הלוי" וגו'.
לשבט לוי לא ניתנה נחלה בא"י, ולא חלק בביזה בעת כבוש הארץ, שנאמר:
לא יהיה לכוהנים הלווים כל שבט לוי חלק ונחלה עם ישראל.
ונאמר:
ונחלה לא יהיה לו וגו', כי ה' הוא נחלתו (יהושע י"ג י"ד).
לכן מצווה להחזיק את הלווים, ושלא לעזוב אותם, שנאמר:
הישמר לך פן תעזוב את הלוי.
נותנים להם את מתנות הלוויים ומשמחים אותם בכל רגל (רמב"ם הל' חגיגה).

הלווים קבלו ערים לשבת בהם בארץ ישראל, שנאמר:
ונתנו ללווים מנחלת אחוזתם ערים לשבת.
הלוויים גרו בערים מיוחדות להם – ערי הלוויים - ומגרשים היו בתחום הערים לבהמתם ולרכושם.

מעלת הלווים
דירוג הקדושה הוא: כהנים, לוויים וישראלים.
כוהן עולה ראשון לתורה, אחריו לוי ואחריו ישראל (גיטין נ"ט:).


מקור הערך: מעובד על פי אוצר דינים ומנהגים לא"י איזנשטיין

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן