חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

מודים

ברכת הודאה בתפילת העמידה

מודִים אֲנַחְנוּ לָךְ. שָׁאַתָּה הוּא ה' אֱלהֵינוּ וֵאלהֵי אֲבותֵינוּ לְעולָם וָעֶד. צוּרֵנוּ צוּר חַיֵּינוּ. מָגֵן יִשְׁעֵנוּ אַתָּה הוּא לְדור וָדור. נודֶה לְּךָ וּנְסַפֵּר תְּהִלָּתֶךָ עַל חַיֵּינוּ הַמְּסוּרִים בְּיָדֶךָ. וְעַל נִשְׁמותֵינוּ הַפְּקוּדות לָךְ. וְעַל נִסֶּיךָ שֶׁבְּכָל יום עִמָּנוּ. וְעַל נִפְלְאותֶיךָ וְטובותֶיךָ שֶׁבְּכָל עֵת. עֶרֶב וָבקֶר וְצָהֳרָיִם. הַטּוב כִּי לא כָלוּ רַחֲמֶיךָ. וְהַמְרַחֵם כִּי לא תַמּוּ חֲסָדֶיךָ. כִּי מֵעולָם קִוִּינוּ לָךְ:

ברכת הודאה בתפילת שמונה עשרה.
כשאומרים מודים כורעים, ובחזרת הש"ץ עונים הקהל "מודים דרבנן".
סוטה ס"ח:
אמר ר' תנחום אמר רבי יהושע בן לוי: המתפלל צריך שיכרע עד שיתפקקו כל חוליות שבשדרה.
עולא אמר: עד שיראה איסר כנגד לבו.
ר' חנינא אמר: כיון שנענע ראשו שוב אינו צריך.
והלכתא כר"ח והוא דמצער נפשיה ומחזי כמאן דכרע
במשנה אמרו כי ש"ץ שאמר "מודים מודים" משתקין אותו, כי חיישינן שמא מין הוא, ומאמין בשתי רשויות (מגילה פ"ד י"א).
הטעם לכך הוא, שהנוצרים הראשונים היו מתחילים ברכותיהם על הכוס, הפת והמזון ב"מודים מודים" (Didache IX. 1-5), וכיוונו בזה לשיתוף אלוהות האב עם הבן כפי אמונתם, לכן אסור לישראל לכפול במודים.

מודים דרבנן
מה שעונים הקהל מודים אנחנו וכו' אלוהי כל בשר יוצרנו וכו' ברוך אל ההודאות, נקרא "מודים דרבנן" בעבור שהוא מורכב מכמה נוסחאות של מודים שאמרו רבנן, כי נחלקו מה שיענו העם:
רב אמר: מודים אנחנו לך וכו' על שאנו מודים לך,
ושמואל אמר: אלוהי כל בשר על שאנו מודים לך,
ר' סימאי אומר: יוצרנו יוצר בראשית,
נהרדעי אמרי משמיה דר' סימאי: ברכות והודאות לשמך הגדול וכו'
ומסיק רב פפא: הילכך נימרינהו לכולהו (סוטה מ':).
בסדור רב עמרם גאון אין מודים דרבנן, ובנוסח מודים יש תוספת:
ולא הכלמתנו ה' אלוהינו ולא עזבתנו ולא הסתרת פניך ממנו.
במחזור מנהג ק"ק רומא נאמר כי הצבור שוחים ולוחשים ואומרים:
"כורעים ומשתחווים אנחנו לפניך אלוהינו אלוהי כל בשר וכו' ותאסוף גלויותינו מארבע כנפות הארץ, ונשוב לשמור חוקיך ולעשות רצונך באמת ובלבב שלם, על שאנו מודים לך".
פירוש "על שאנחנו מודים לך" לפי רש"י (סוטה שם):
מוסב למעלה על מודים, ר"ל ומודים אנחנו לך על שאנחנו מודים לך, כלומר על שזכיתנו להודות לך.
ולפי הפשט פירוש "על" הוא "בזכות" - בזכות ההודאה שאנו מודים לך (עבודת ישראל 100).
כל עניין מודים דרבנן הוא הוראה קטנה והסכמה למודים שאומר הש"ץ, וקבלת עול מלכות שמים (עי' טור או"ח פי' קכ"ז).מקור הערך: מעובד על פי אוצר דינים ומנהגים לא"י איזנשטיין


הערות לערך:
שם המעיר: אורי קלרמן, נוף איילון
הערה: בסדר ר' עמרם גאון מהדורת דניאל גולדשמידט עמ' ל"ד מובא נוסח של מודים דרבנן, אמנם נוסח מעט שונה מהנוסח שלנו.
וכן הוא בסדר רב עמרם השלם מהדורת רא"ל פרומקין עמ' 148.
מקור ההערה: הסידורים המוזכרים לעיל.


יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן