חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

מזבח

במה להקטרת קורבן

מבנה שמקריבים עליו קרבנות, או מקטירים עליו קטורת.
במשכן ובמקדש היו שני מזבחות: המזבח הפנימי, בתוך ההיכל, הוא מזבח הקטורת, והמזבח החיצוני, בעזרה, הוא מזבח העולה.
על המזבח החיצון הייתה אש תמיד.

דיני המזבח
אבני המזבח צריכים להיות שלמות ואסור לבנותן גזית. הטעם לכך:
"כי חרבך הנפת עליה ותחללה" -
ותניא ר"ש בן אלעזר אומר: המזבח נברא להאריך שנותיו של אדם, והברזל לקצר, לפיכך אינו רשאי להניף המקצר על המאריך (מכילתא שם ומדות פ"ג).
עולים על מזבח העולה בכבש משופע הבנוי מגג המזבח עד הארץ. הטעם מפורש בתורה: אשר לא תגלה ערוותך עליו.

תמונות הקשורות לנושא (קישורים לאתר דעת):
תמונה כללית של המשכן ומקום מזבח הקטורת
תמונה כללית של המשכן ומקום מזבח העולה
תמונות של מזבח הקטורת במשכן - 1
תמונות של מזבח הקטורת במשכן - 2
תמונות של מזבח העולה במשכן - 1
תמונות של מזבח העולה במשכן - 2
תמונות של מזבח העולה במקדש


מקור הערך: מעובד על פי אוצר דינים ומנהגים לא"י איזנשטיין

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן
ערכים קרובים
בית המקדש - בנייתו
אבני היכל ועזרות
אבני מזבח
בית הדשן


נושאים קרובים באתר דעת
מזבח