חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

שמואל שמלקה הורביץ

מגדולי רבני החסידות - 1726 - 1778

בנו בכורו של הרב צבי הירש מטשורטקוב. נולד בשנת תפ"ו (1726). גדל יחד עם אחיו רבי פנחס בבית אביו, גדול בתורה ונודע בצדקתו. בימי בחרותם יצאו האחים לקנות תורה בישיבות ליטא, ובהשפעתם של רבי זושא מהניפולי ורבי אברהם מקאליסק נסעו למזריטש ודבקו במגיד רבי דוב בר.

לאחר ששימש כרב ור"מ בריטשוואל ושינאווע, והפך מורה למאות תלמידים בתורה ובחסידות. נתקבל בשנת תקל"ג כרב בניקלשפורג, וכעדותו של רבי אברהם טריבטש, בעל "קורות העתים", עשה בואו לשם רושם עז. בשנת תקל"ה נתקבל גם כרב-המדינה.

אנשי ניקלשפורג המתנגדים לא סבלו את דרך החסידות של רבם, ועוררו נגדו התנגדות הצבור. רבי שמלקה לא נרתע והטיף לתורת הבעש"ט ללא ליאות. לפי האגדה החסידית שככה המחלוקת אך הודות להתערבותו של רבי אלימלך מליז'נסק, שבא לניקלשפורג במיוחד לשם כך.

רבי שמואל הקים ישיבה גדולה והעמיד תלמידים רבים, בתוכם גאונים וצדיקים, כרבי מרדכי בנעט, רבי אייזיק מקליף, החוזה מלובלין, רבי מנדיל מרימנוב, רבי ישראל מקוז'ניץ ואחרים. כתלמידו המובהק נחשב רבי משה לייב מססוב, שבמשך 13 שנה לא זזה ידו מתוך ידו.

מדרשותיו וחידושיו נדפסו ב"דברי שמואל" (לבוב תרכ"ב);
חדושים על אבן-העזר ב"נזירה" (לבוב תרכ"ט);
לקוטים מדבריו ואמרותיו ב"שמן הטוב" (פיוטרקוב תרס"ה).

נפטר בר"ח אייר תקל"ח (1778). השאיר בן יחיד, הגאון רבי צבי יהושע הלוי, המכונה בשם רבי יהושעל'ה חריף, בעל "סמיכת משה" (לבוב תרכ"ט) ו"חדושי הריב"ש" (לבוב תרכ"ט).

הרחבה מתוך הספר "דור דעה" מאת יקותיאל אריה קאמעלהאר, ניו יורק תשי"במקור הערך: יצחק ורפל, ספר החסידות תש"ז

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןערכים קרובים
זושה מהאניפולי
דב בר המגיד ממזריטש


נושאים קרובים באתר דעת
חסידות