חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

מינקת

אשה שמיניקה ילד מחלבה

זמן ההנקה למינקת הוא כ"ד חדש (איכה רבתי פ' רבה).

מינקת צריכה להמתין עד סוף 24 חודש לפני שתתקדש או תינשא לאחר, כי אסור ליקח מינקת חברו או מעוברת חברו. וצריכים להיות כ"ד חודש במלואם חוץ מיום שנולד וחוץ מיום שנתארסה בו (יבמות מ"ג).

דין זה הוא תקנה לילד, שמא תתעבר המינקת והחלב נעכר, והבעל החדש שאינו אביו של הולד לא יקנה בעבורו ביצים וחלב. לא חלקו חכמים בין אלמנה לגרושה, או בין עני לעשיר, ואפילו מסרה האם את בנה למינקת אחרת אסורה להינשא עד סוף הזמן (שם, אהע"ז סי' פ"א ופ"ב).

אבל אם מת בנה מותרת להינשא ואין חוששים שמא תהרגהו, ואם גמלתהו בחיי בעלה, או שאינה מיניקה לעולם, ושכרה לו מינקת בחיי בעלה, מותרת לינשא. (מרדכי פ' החלוץ).


מקור הערך: מעובד על פי אוצר דינים ומנהגים לא"י איזנשטיין

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן