חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

מיתה

הפסקת חיים

הגדרת המושג
המוות הוא מצב של הפסקת החיים באופן בלתי הפיך. מבחינה ביולוגית המוות הוא בדרך כלל תהליך מתמשך, שבו תאים, רקמות ואיברים שונים מתים בשלבים שונים, בהתאם לרגישותם להיעדר אספקת חמצן ומקורות אנרגיה.

קביעת רגע המוות המדויק של הפרט הוא מושג חברתי-פילוסופי-משפטי-דתי הקובע את מצב המוות של אדם לפי קני-מידה מוסכמים, למרות שלפי רוב ההגדרות עדיין ישנם באותה עת חלקים חיים בגוף.

קיימות מספר הגדרות לרגע המוות - מות כל תאי הגוף, שהיא ההגדרה היחידה המתאימה להגדרה ביולוגית; איבוד מוחלט ובלתי-הפיך של כל פעילות הלב, מחזור הדם ומערכת הנשימה; איבוד מלא, מוחלט ובלתי-הפיך של כל התפקודים המוחיים, כולל גזע המוח.

הנוטה למות
הנוטה למות צריך להתוודות, וכל המתוודים יש להם חלק לעוה"ב (שבת ל"ב).
מוציאים מחדר הגוסס קרוביו הבוכים, שלא לצערו בהרמת קולם. וראיה לדבר מהגר דכתיב "ותלך ותשב לה מנגד וכו' כי אמרה אל אראה במות הילד".

אצל גוסס אומרים: יגדל, שמע ישראל שלוש פעמים, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, ה' הוא האלוהים.

אחר הגסיסה אם ברור הדבר שמת וודאי מעצמין עיניו מפני כבוד המת, כמו שסותמים את פיו (שבת קנ"א:), ויש סמך לדבר דכתיב ויוסף ישית ידו על עיניך, והוא רמז לתחיית המתים שעתיד לפקוח עיניו לעת קץ (עי' זוהר פ' שלח קפ"ט), לאחר שעיצמו את עיניו יניחוהו על הקרקע כי קרקע עולם אינו מקבל טומאה, ויש נהגו לשום בתחילה תבן על הקרקע (משנת חסידים מספר גמילות חסדים פ"ב ס"א).

טהרה
רוחצים המת על נסר הטהרה במים חמים להעביר הזוהמא ולנקות אותו היטב ומדיחים אותו במים שלא יקוצו העם בטלטולו.
בעת הטהרה לומדים או אומרים תהילים בחדר מיוחד, ולא באותו חדר, לאו משום טומאה דאין דברי תורה מקבלים טומאה (חולין קל"ו), אלא משום דהוי לועג לרש חרף עושהו, ואין אומרים לפני המת אלא דבריו של מת (ברכות ג': ומסכת שמחות פ"ג).

ע”ע אבלות; ארבע מיתות בית דין; גסיסה; וידוי; מגפה; קבורה; תחיית המתים.

מאמרים נוספים הקשורים לנושא (קישורים לאתר דעת):
רגע המוות - מתוך אנציקלופדיה הלכתית רפואית / פרופ' אברהם שטינברג
דיני צבא ומלחמה / חסד של אמת / שלמה מן ההר, יששכר גואלמן, יהודה איזנברג
קביעת רגע המוות - היבטים היסטוריים, פילוסופיים ורפואיים / אברהם שטיינברג


מקור הערך: מעובד על פי אוצר דינים ומנהגים לא"י איזנשטיין

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן

נושאים קרובים באתר דעת
מוות