חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

מנחה, קורבן מנחה

קרבן מקמח חיטים או שעורים

קורבן מנחה היא מנחת העני ובאה מסולת מן החטים, והכהן יצק עליה שמן ונתן עליה לבונה (ויקרא ב' א').
ויש גם מנחה מקמח שעורים בלא שמן ולבונה והיא מנחת הסוטה שמביא בעל האישה לפני הכהן, ומנחת החוטא שנשבע שבועת העדות לשקר, או שנכנס בשוגג בעזרת ישראל בביהמ"ק בהיותו טמא.
מנחת בכורים, היא מנחת העומר, באה אביב מן השעורים, קלוי באש גרש כרמל (ויקרא כ'), ובשבועות הקריבו שתי הלחם.

במשכן ובמקדש הקריבו מדי יום ביום כבש תמים בן שנה בבקר ובין הערבים עם מנחת סולת והקורבן הזה נקרא מנחת הבוקר ומנחת הערב (מ"ב ט"ז ט"ז), והיא מנחת חביתין של כ"ג. השמן בא על פני כל המנחה והלבונה במקצתו הכהן נוטל מהמנחה מלא קומצו שמקטיר על המזבח והנותרת לאכילה לכוהנים.

מאמרים נוספים הקשורים לנושא:
המנחות לסוגיהן
מנחות ציבור
מנחות יחיד בחובה
מנחות יחיד בנדבה

מקור הערך: אוצר דינים ומנהגים לא"י איזנשטיין, יהודה איזנברג, דרכי הקרבנות

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן