חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

מעקה

גדר סביב הגג

גדר סביב גג או בור או כל מקום שאפשר ליפול ממנו או לתוכו.
כי תבנה בית חדש ועשית מעקה לגגך, ולא תשים דמים בביתך כי ייפול הנופל ממנו (דברים כ"ב ח').
למדו מפסוק זה מצוות עשה לעשות מעקה לגגו להסיר מכשול מביתו. אסור לאדם להניח מכשול בביתו, שנאמר: ולא תשים דמים בביתך (סי' תקמ"ו ותקמ"ז פ' כי תצא).

דיני מעקה
המצווה לעשות מעקה היא בבית ששטחו לפחות ד' על ד' (סוכה ג':), וגובהו מעשרה טפחים (ב"ק נ"א:). ולא רק בית, אלא אפילו בית התבן ובית הבקר ובית האוצרות שהוא משתמש שם (ספרי פ' כי תצא).
גובה המעקה עשרה טפחים (ב"ב ס"א.).
נאמר כי תבנה בית "חדש", רבי אומר משעת חידושו עשה לו מעקה (ספרי), פירוש: מיד כשבונה בית יש לבנות מעקה, אע"פ שאינו דר בו עוד.

בשאלה אם השוכר או המשכיר חייב לבנות מעקה - דעת הרמב"ם שהולכים אחר מנהג המדינה.

צריך לגדור כל מקום שיש סכנה ליפול, לרבות בורות שיחין ומערות, חריצים ונעיצים (ספרי) שעומקם עשרה טפחים.

אם אין סכנת נפילה, כגון גגות משופעים שאין רגילים לעלות עליהם - אין צריכים מעקה.
בתי כנסיות ובתי מדרשות שאין משתמשים בגגותיהם אינם צריכים מעקה.

רבי נתן למד ממצווה זו שלא יגדל אדם כלב רע בתוך ביתו, ולא יעמיד סולם רעוע בתוך ביתו, שנאמר "ולא תשים דמים בביתך" (כתובות מ"א: ב"ק ע"ט:). וצריך להסיר כל המכשולים ברשותו.

ברכה
רמב"ן פוסק שצריכים לברך בעשיית המעקה: אשר קדשנו במצוותיו וציוונו לעשות מעקה (ברכות פי"א ח').

מקור הערך: מעובד על פי אוצר דינים ומנהגים לא"י איזנשטיין

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן