חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

מעריב

תפילת הערב

התפילה השלישית של היום:
ערב ובקר וצהרים אשיחה ואהמה וישמע קולי (תהילים נ"ה י"ח)
דניאל גם הוא התפלל שלוש פעמים ביום:
זמנין תלתא ביומא ברך על ברכוהי ומצלא וגו' מן קדמת דנה (דניאל ו' י"א),
חז"ל אמרו כי יעקב תיקן תפילת ערבית, שנאמר "ויפגע במקום" ופגיעה היא לשון תפילה (בראשית כ"ח י"א, ברכות כ"ו).
זמן ערבית מצאת הכוכבים עד חצות הלילה, ובשעת הדחק עד עלות השחר.

ערבית - רשות או חובה
התפילות הן במקום הקורבנות, וקורבן התמיד היה רק בבוקר ובין הערבים וכנגדו תפילת שחרית ומנחה, אך תפילת ערבית אין קורבן כנגדה, ולכן אמרו רבנן כי תפילת ערבית היא רשות ולא חובה.

נחלקו בזה רשב"ג ור' יהושע, ואביי ורבא. והלכה כדברי האומר רשות (שם כ"ז).

אבל נהגו להתפלל תפילת ערבית, והמנהג עשה תפילת ערבית לחובה (רמב"ם תפילה פ"א ו').

הגאונים לא נהגו להתפלל שמונה עשרה בערבית, כי בסדור רב עמרם גאון אינו. במקום שמונה עשרה תקנו לומר י"ח פסוקים מהתנ"ך: "ברוך ה' לעולם אמן ואמן", שיש בהם י"ח אזכרות. בחוץ לארץ אומרים תפילת ש"ע, וגם "ברוך ה' לעולם אמן ואמן", והספרדים מדלגים ברוך ה' ומתחילים יראו עינינו.
הש"ץ אינו חוזר על תפילת ש"ע בערבית.

מנהגים הקשורים לערבית למוצאי שבת, מתוך הספר "אוצר טעמי המנהגים" מאת שמואל פנחס גלברד

תפילת ערבית בנוסח עדות שונות

טקסט מלא של מחזורים וסידורים לפי מנהגי עדות ישראלמקור הערך: מעובד על פי אוצר דינים ומנהגים לא"י איזנשטיין

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן
ערכים קרובים
שמונה עשרה


נושאים קרובים באתר דעת
ערבית