חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

מתנות כהונה

עשרים וארבע מתנות שנותנים בני ישראל לכהנים בגלל עבודתם בבית ה'

המתנות שנותנים לכוהנים חלף עבודתם בבית המקדש.
מצווה שכל השוחט בהמה טהורה ייתן לכהן הזרוע ולחיים וקבה, שנאמר:
וזה יהיה משפט הכוהנים מאת העם וגו' ונתן לכהן הזרוע והלחיים והקבה (דברים י"ח ג').
מתנות הכהונה הן עשרים וארבעה:
עשר מתנות במקדש שהיו צריכים הכוהנים לאוכלם.
א) חטאת העוף,
ב) חטאת בהמה,
ג) אשם ודאי,
ד) אשם תלוי,
ה) זבחי שלמי צבור,
ו) לוג שמן של מצורע,
ז) מותר העומר,
ח) שתי הלחם,
ט) לחם הפנים,
י) שיורי מנחות,

ארבע מתנות בירושלים:
י"א) הבכור,
י"ב) הבכורים,
י"ג) המורם מתודה ושלמים ואיל נזיר,
י"ד) עורות קדשים.

עשר מתנות בגבולין:
ט"ו) תרומה,
ט"ז) תרומת מעשר,
י"ז) חלה,
י"ח) פדיון הבן,
י"ט) פדיון חמור,
כ') ראשית הגז,
כ"א) זרוע לחיים וקיבה,
כ"ב) שדה אחוזה,
כ"ג) שדה חרמים,
כ"ד) גזל הגר
(ב"ק ק"י: חולין קל"ג: ירוש' חלה פ"ד י"א, רמב"ם בכורים פ"א, יו"ד סי' ס"א).

דיני המתנות
מתנות כהונה נותן אותן לכל כוהן שירצה, ובלבד שיהיה מחזיק בתורת ה'. ויש מן המתנות שנחלקו לכוהני המשמר של אותו השבוע. כגון: שתי הלחם ולחם הפנים.

יש מתנות שנותנים לכהנות: זרוע לחיים וקיבה וראשית הגז (עי' סוכה נ"ו).

הכהן צריך לברך על אכילת המתנות, ואינו רשאי למוכרן.
בזמן הזה אין המתנות נוהגות חוץ מפדיון הבן.

מאמרים נוספים הקשורים לנושא (קישורים לאתר דעת):
רשימה מלאה של מתנות הכהונה ודיניהם

מקור הערך: מעובד על פי אוצר דינים ומנהגים לא"י איזנשטיין

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן
ערכים קרובים
כהן
ראשית הגז