חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

מתעסק

עשיית דבר בלא להתכוון לתוצאה

אדם העושה מעשה בלא משים, אדם הטרוד במחשבתו בדבר אחד, ועושה מעשה אחר שאינו מתכוון אליו.

יש משמעות מיוחדת לאחריות אדם על מעשיו כאשר הוא מבצע מעשה ואינו מתכוון לעשותו.

למשל: המתעסק בחֵלֶב או בטרפה, ולא נתכוון לאכול, ובלע אותן; או המתעסק בעריות, חייב שהרי נהנה. אבל המתעסק ועשה מלאכה בשבת פטור, כי מלאכת מחשבת אסרה תורה, והמתעסק לא חשב על מעשיו (סנהדרין ס"ב). ולכן: נתכוון להגביה את התלוש, וחתך את המחובר פטור (פסחים ל"ג).

המתעסק בתקיעת שופר להתלמד לא יצא ידי חובתו, והשומע מן המתעסק לא יצא (ר"ה ל"ב. ש"ע או"ח סי' תקפ"ט ח').

מקור הערך: מעובד על פי אוצר דינים ומנהגים לא"י איזנשטיין

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן