חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

גדליהו מלוניץ

מגדולי רבני החסידות (נפטר תקס"ד - 1804)

תלמידו המובהק של רבי יהודה ליב המוכיח מפולנאה, והוא מביא בספרו דברים רבים ממה ששמע מפיו. שימש גם את המגיד ממזריטש ואת רבי יעקב יוסף מפולנאה.

נמנה על גדולי הלמדנים בין ראשוני החסידות. הצטיין גם בכשרון דיבור, והיה דרשן לוהט ומלהיב את שומעיו. כיהן ברבנות בקהילות אוסטרופולי ומריאפולת, ובסוף ימיו בלוניץ.

דרשותיו וחידושיו על התורה, המכילים רעיונות נאים ואף דברים נלהבים על גודל ערכה ורוב קדושתה של ארץ-ישראל, שנאמרו תוך הרגשה עמוקה של רוע ומרירות הגלות, וצפייה תמידית לגאולה, נדפסו אחר פטירתו בספר "תשואות חן" (ברדיטשוב תקע"ו) על ידי בני קהילתו.

רבי גדליהו ברבי יצחק נפטר ביום כ"ט כסלו תקסד (1804). את מקומו ברבנות לוניץ מילא בנו רבי שמואל יהודה.


מקור הערך: יצחק ורפל, ספר החסידות תש"ז

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןערכים קרובים
יהודה ליב, המוכיח מפולנאה
יעקב יוסף מפולנאה
דב בר המגיד ממזריטש


נושאים קרובים באתר דעת
חסידות