חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

מועד קטן

מסכת בסדר מועד, העוסקת בדיני חול המועד

מועד קטן - מסכת בסדר מועד. נקראת מועד קטן, כי עיקרה בדיני חול המועד פסח וסוכות.

בכתב יד של המשנה שהיה בידי בעל הערוך נקראה המסכת "משקין", על שם תחילתה "משקין בית השלחין".
במסכת מועד קטן שלושה פרקים. בתוספתא יש רק שני פרקים.

מלבד ענייני חוה"מ, יש בה רוב הלכות אבלות, ותקנות שנעשו בבית האבל, (שם כ"ז); הלכות מנודה (ט"ו-י"ז:), אגדות על מות חכמים גדולים מבעלי התלמוד והספדים שנעשו לכבודם, קינות יפות בלשון העברית (שם כ"ה).

המסכת כוללת את הדברים האסורים והמותרים לעשות בחוה"מ, ומסיימת בטוב: אבל לעתיד לבוא הוא אומר בלע המות לנצח וגו'.
תוספות כתבו (שם ב"ח: ד"ה בלע) שסיים את המסכת בדבר טוב, משום שמועד קטן הוא סוף סדר מועד. אולם לדעת הרמב"ם (בהקדמתו לסדר זרעים) מסכת חגיגה היא סוף סדר מועד, וכך הסדר במשניות: מ"ק היא המסכת ה-י"א, וחגיגה הוא המסכת ה-י"ב, והיא האחרונה.

מקור הערך: ע"פ אוצר דינים ומנהגים לי"ד אייזענשטיין

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן