חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

אברהם מקאליסק

מגדולי רבני החסידות (נפטר 1810)

יליד העיירה הליטאית קאליסק. מתלמידי הגר"א מוילנא, בהשפעת שליחי התנועה החסידית נתפס לתורת הבעש"ט והפך לתלמידו של המגיד ממזריטש ומעריצו הנלהב. בקאליסק נתרכז סביבו חוג חסידי גדול, שדבק בדרכו דרך הדבקות העילאית וההתלהבות המופרזת.

היה מחבריו-תלמידיו של רבי מנחם מנדיל מויטבסק. יחד אתו עלה לארץ-ישראל בשנת תקל"ז, ובה שימש עוזרו הנאמן ויד ימינו.
אחר פטירתו של ר' מנחם מנדל עמד בראש העדה החסידית בארץ-ישראל, וניהלה תוך דאגה רבה וחיבה יתירה. עמד בקשרי מכתבים עם החסידים בחו"ל, והמריצם לתמוך באחיהם בארץ-ישראל. באמצעות איגרותיו אף הדריכם הדרכה רוחנית.

על ידידיו ותומכיו נמנה גם רבי שניאור זלמן מלאדי, אולם משהופיע "ספר הבינונים" שלו התקיפו רבי אברהם בחריפות רבה, בראותו ברעיונותיו סטייה מדרך החסידות המקורית. במחלוקת זו התערבו אחדים מצדיקי הדור הגדולים.

נפטר בטבריה ביום ד' שבט תק"ע (1810), קונטרסו "חסד לאברהם" נדפס בסוף הספר "חסד לאברהם" לרבי אברהם המלאך.

מכתביו כונסו בספר "אגרת הקודש" ("ילקוט אמרים"), לבוב תר"ץ.מקור הערך: יצחק ורפל, ספר החסידות תש"ז


הערות לערך:
שם המעיר: שנ"א כהנא
הערה: מספרים אודותיו שכאשר שמע הגר"א שהלך למזריטש, הגיב: דג גדול אינו טובע גם במים עמוקים... כרמז לכך שאיננו חושש שיתפס ברשת החסידים והחסידות.


שם המעיר: אלי
הערה: מתלמידי הגר"א?!
הגר"א החל להעמיד תלמידים רק בתקכ"ח, אז הקים את המניין שלו בוילנה ואז החל להגיע אליו תלמידו הראשון רבי חיים מוולוז'ין, בו בזמן שר"א מקאליסק כבר היה אז תלמיד המגיד ממזריטש.


יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןערכים קרובים
דב בר המגיד ממזריטש


נושאים קרובים באתר דעת
חסידות