חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

מגאש יוסף

חיבר פירוש לתלמוד עם פסקים מילא את מקום הרי"ף. ספרד 1077 - 1141

יוסף ב"ר מאיר הלוי מיגאש - רב ופוסק. נולד בספרד באדר ראשון ד"א תתל"ז (1077), ומת שם בשנת ד"א תתק"א (1141). למד אצל ר' ברוך ב"ר יצחק ן' אלבליא באשביליא, ואצל ר' יצחק אלפסי באלונסא י"ד שנה. רבי יצחק אלפסי סמכו להוראה, וכתב עליו שאפילו בדורו של משה לא נמצא כמוהו. אחר פטירת רבי יצחק אלפסי ישב רבי יוסף מיגאש על כסאו באלונסא ונהג שם רבנותו 35 שנה, והתפרסם בעולם היהודי מספרד עד מצרים. היה בעל מידות מצוינות, עניו מכל האדם ועובר על פשע (הראב"ד בספר הקבלה).

רמב"ם בפירוש המשנה מפליג בשבחו ואומר כי היה מופלא בעומק שכלו בעיון "וכמוהו לא היה לפניו מלך כמנהגו ודרכו".
המאירי אומר: כי ר' מיגאש חבר פירוש לכל התלמוד עם פסקים, ונדפס פירושו על מסכת בבא בתרא ושבועות כמה מתשובותיו הובאו בשיטה מקובצת לר"ב אשכנזי, ובקובץ שו"ת להרמב"ם. נמצא ממנו קובץ שו"ת בכתב יד.

מקור הערך: ע"פ אוצר דינים ומנהגים לי"ד אייזענשטיין

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן