חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

מיכל

מיכל בת שאול, אשת דוד המלך

מיכל בת שאול אהבה את דוד והצילה אותו מיד שאול שביקש להורגו.
שאול הבטיח לתת לדוד את מיכל לאשה תמורה מאה ערלות פלשתים, אך לא קיים את הבטחתו ונתן אותה לפלטי בן ליש. לאחר שעלה דוד למלוכה הוחזרה מיכל אל דוד. כשהוחזר ארון ברית ה' מפלשתים רקד דוד לפני הארון ומיכל בזה לו.

בת שאול המלך, הייתה יפה מאד (מגילה ט"ו.). בתחילה רצה שאול לתת לדוד את בתו הבכירה מירב לאשה, גמול על מלחמתו בפלישתים. בבוא עת נשואין נתנה לעדריאל בן ברזילי, והבטיח לדוד לתת לו את בתו הצעירה מיכל שאהבה את דוד. שאול הסכים לתת אותה לדוד לאשה בתמורה למאה ערלות פלשתים, ודוד הרג מאתים פלישתים (ש"א י"ח).

כאשר שאול רצה להרוג את דוד, הצילה אותו מיכל והורידה אותו בעד החלון (שם י"ט). אחרי בריחת דוד נתן שאול את מיכל לפלטי בן ליש (שם סוף כ"ה). כאשר מלך דוד השיבה אליו (ש"ב ג' י"ג).

מיכל בזה לדוד כאשר ראתה אותו מכרכר ומרקד לפני ארון ה', ואמרה לו בלעג:
"מה נכבד היום מלך ישראל אשר נגלה היום לעיני אמהות עבדיו
כהגלות נגלות אחד הרקים".
דוד השיב כי שיחק לפני ה' "אשר בחר בי מאביך ומכל ביתו". ייתכן כי מאז לא גר אתה, ולכן "לא היה לה ולד עד יום מותה" (ש"ב ו').

חז"ל על מיכל
לדעת חז"ל לא נשא פלטי בן ליש את מיכל לאשה (עי' תרגום רות ג' ג'), ונעץ חרב בינו לבינה שלא יקרב אליה (סנהדרין י"ט:), כי אם נשאה לאשה לא יכול עוד דוד להחזירה. ומה שכתוב ואת חמשת בני מיכל בת שאול אשר ילדה לעדריאל (ש"ב כ"א ח'), לא היא הייתה אשת עדריאל אלא מירב אחותה. מפני שמיכל גידלה את בניה נקראים על שמה (סנהדרין שם).
מיכל קרוייה גם עגלה אשת דוד אשר ילדה לו את יתרעם (ש"ב ג' ח'). ולמה נקרא שמה עגלה? שחביבה עליו כעגלה. ומאי דכתיב ולמיכל בת שאול לא היה לה ולד עד יום מותה, א"ר חסדא עד יום מותה לא היה לה, ביום מותה היה לה (סנהדרין כ"א.). ואמרו שלוש הן שנתקשו בשעת לדתן, רחל ואשת פנחס ומיכל בת שאול (ב"ר פ"ר).
דברי המדרש לא מתיישבים עם פשט הכתובים כי יתרעם נמנה עם הנולדים לדוד בחברון לפני עלייתו לירושלים.

מאמרים נוספים הקשורים לנושא (קישורים לאתר דעת):
מיכל בת שאול / נסים מזוז
מיכל מורידה את דוד בעד החלון - ציור / גוסטב דורה

מקור הערך: ע"פ אוצר דינים ומנהגים לי"ד אייזענשטיין

יש לך מה להוסיף או להעיר?
לחץ כאןערכים קרובים
שאול המלך